Pravidla

Základní ustanovení
 

 • Downtown (DT) je závod jednotlivců na čas. Závod se jede z místa startu do místa cíle položeného v nižší nadmořské výšce.
 • Pro závody v DT jsou povoleny pouze jízdy jednotlivých závodníků na čas.
 • Závod se skládá ze dvou jízd 
 • Výsledek závodníka do konečného pořadí je určen lepším časem z obou jízd. Při závodě MČR se počítá čas ze druhé (finálové) jízdy.


Klasifikace, identifikace a registrace závodníků

 
Klasifikace
 
 • Minimální věková hranice pro účast v závodě DT není stanovena.
 • Závodník mladší 15 let může být do závodu přihlášen jen na základě vyplnění Souhlasu zákonného zástupce. Ke stažení zde.
 • Věková kategorie je dána rokem narození.

Rozdělení věkových kategorií a licence
 
 • do 18let Junior – povinná licence Český svaz cyklistiky (2007 - 2004)
 • 19 - 29let Elite – povinná licence Český svaz cyklistiky (2003 - 1993)
 • 30+  let    Masters – povinná licence Český svaz cyklistiky (1992 a starší)
 •                 Open – nelicencovaní závodníci – bez rozdílu věku
 
 • Věkové kategorie jsou rozděleny podle pohlaví na Muži a Ženy
 • Kategorie budou vypsány při účasti minimálně 5 závodníků, s výjimkou kategorie Ženy, kde na vypsání samostatné kategorie stačí účast 4 závodnic. 
 • V opačném případě je vypsána pouze kategorie bez rozdílu věku/pohlaví.

Identifikace závodníků
 
 • Při prezentaci bude závodníkovi přidělena tabulka se startovním číslem, kterou si musí jezdec připnout na řídítka tak, aby bylo celé startovní číslo čitelné.
 • Startovní tabulka musí mít rozměry minimálně 148mm na výšku a 210mm na šířku a nemusí mít tvar obdélníku. Číslice startovního čísla musí být minimálně 70mm vysoké a minimální tloušťka písma 5mm
 • Startovní číslo musí být na tabulce dobře čitelné. Nejlépe černé číslo na bílém podkladu.
 • Pouze organizátor má právo umístit reklamní text na tabulku se startovním číslem
 • Závodník nesmí tabulku se startovním číslem nijak řezat, stříhat ani jinak upravovat. Výjimky mohou být minimální úpravy, a to pouze v případě, že tabulka se startovním číslem překáží v ovládání kola a zároveň nesmí být snížena čitelnost startovního čísla.

Registrace závodníků
 
 • Závodníci se registrují do závodu pomocí internetových stránek organizátora, nebo na místě závodu ve stanu prezentace. 
 • Přednost v udělení startovních čísel mají předem (online) registrovaní jezdci.
 • Závodníci v TOP 10 dle aktuálního žebříčku CDS v kategorii Elite mají nárok na tzv. prioritní číslo
 • Závodník je povinen uhradit organizátorovi startovné v určené výši.
 • Při online registraci má závodník právo na výhodnější cenu startovného.
 • Startovné může být uhrazeno na účet organizátora nejpozději 3 dny před konáním závodu, nebo poté hotově při registraci.


Trať
 
 • Závod se koná na uzavřené trati. V případě nutnosti vedení tratě přes neuzavřenou komunikaci musí být místo křížení tratě a komunikace řízeno členem bezpečnostních složek (policie).
 • Trať DT musí vést minimálně z 60% městskou zástavbou
 • Trať DT musí vést převážně z kopce. Úseky s pozitivním převýšením nesmí překročit 2%délky tratě
 • Trať musí být označena po celé své délce z obou stran, nejlépe plastikovou páskou, tak, aby nedocházelo k nejasnostem ve vedení tratě
 • V úsecích trati, kde je to nezbytné pro zachování bezpečnosti, je nutno použít ochranné balíky slámy, matrace apod. Tato opatření nesmí omezit sjízdnost trati. Kolíky, které vytyčují závodní trať, nesmí být kovové a nesmí být upevněny proti směru jízdy závodníků. Dřevěné mosty a rampy musí být v případě hrozícího deště pokryty protiskluzovým povrchem (např. pletivo, dřevěné příčky atd.).
 • Jako záchytné prostředky může být použito záchranných sítí.
 • Výjezdový prostor za cílem by měl být koncipován tak, aby rychlost závodníka byla minimální


Bezpečnost

 
První pomoc
 
 • Zdravotní službu zajišťují minimálně dva zdravotníci a jeden sanitní vůz. Všichni členové zdravotní služby musí být viditelně a jednotně označeni.
 • Zdravotní služba musí být přítomna po celou dobu tréninku a závodu, po dobu nepřítomnosti zdravotníků a po dobu nepřítomnosti sanity musí být závod přerušen
 • Bezpečnostní systém musí být zajištěn tak, aby v kterémkoliv místě trati byl možný zásah zdravotnické pomoci do cca 15 min.

Návykové látky
 
 • Závodník nesmí být v době tréninku a závodu pod vlivem žádné návykové, nebo omamné látky.

Komunikační systém
 
 • Komunikačním systémem musí být vybaven minimálně organizátor na startu, v cíli a člen záchranné služby.


Povinnosti závodníka
 

Výstroj
 
 • Všechna horská kola, použitá v závodech DT musí být poháněna pouze lidskou silou.
 • Všechna horská kola, použitá v závodech DT musí být vybavena dvěma, na sobě nezávislými, brzdami.
 • Je zakázáno používat pneumatiky vybavené kovovými hroty nebo bodci

Bezpečnostní výbava
 
 • Pro závody DT jsou závodníci, povinni nosit cyklistickou přilbu (výrazně se doporučuje přilba s chráničem brady, nebo motokrosová přilba) a chrániče kolen. Doporučuje se pevný chránič páteře, loktů a celoprstové rukavice.
 • Pro závody DT jsou závodníci kategorie junior povinni použít pevný chránič páteře.
 • Helmy s kamerami jsou povolené během tréninku, kvalifikační i finálové jízdy.
 • Úřadující mistr české republiky je povinen startovat do finálové jízdy v dresu mistra české republiky.
 • Závodník při pohybu mimo závodní trať musí dodržovat všechny zákony pro pohyb na pozemních komunikacích.


Trénink
 
 • Minimálně 2 hodiny před závodem musí být trať k dispozici jezdcům pro trénink.
 • Trénink na trati není povolen v průběhu celého závodu
 • Závodník je povinen být při tréninkové jízdě stejně tak jako při kvalifikační a finálové jízdě označen přiděleným závodním číslem.
 • Závodník musí před závodem absolvovat alespoň 1 tréninkovou jízdu na celé délce trati.


Průběh závodu
 
 • Závodník musí projet celou trať tak, jak je vyznačena. V případě vyjetí mimo vyznačenou trať se musí vrátit v místě vyjetí.
 • Zkracování tratě bude trestáno diskvalifikací.
 • Do závodu startují závodníci v časových intervalech určených pořadatelem.
 • Na start kvalifikační jízdy se závodníci řadí podle přidělených startovních čísel od nejnižšího.
 • Na start finálové jízdy se závodníci řadí podle pořadí kvalifikační jízdy od nejpomalejšího.
 • Je-li závodník během závodu dojet za ním startujícím závodníkem, musí mu uvolnit v bezpečném místě cestu.
 • Závodník, který z jakéhokoli důvodu nemůže dokončit závodní jízdu, musí okamžitě uvolnit celou šířku tratě a informovat organizátora závodu, pokud mu to zdravotní stav dovoluje.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Informace o cookies