Podmínky závodu


Podmínky závodu

- Závodník prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně.
- Použití povinné ochrané výbavy (přilba)
- Závodník je povinen dodržovat dopravní předpisi při pohybu mimo trať
- Závodník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
- Účast v závodě je na vlastní riziko. Na samotných závodnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti absolvovat závod.
- Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
- Účastník závodu se musí řídit pokyny pořadatelů, dobrovolníků a rozhodčích a to i v případě jejich výzvy opustit trasu závodu a nepokračovat v něm.
- Každý účastník je povinen přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách.
- Pořadatel si vyhrazuje právo změn a chyb v programu a propozicích.

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracoval Správce moje fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. Souhlas se zpracováním mohu kdykoliv odvolat na emailové adrese příslušného závodu v sekci kontakty

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Informace o cookies