Licence - jak to s nimi tedy je?

Licence na závodech Czech Downtown Series a Českém poháru v downhillu


Po uveřejnění informace ohledně povinnosti licence od Českého svazu cyklistiky se otevřela debata o smysluplnosti tohoto kroku. Dohodli jsme se s Kelim, že nejlepší bude téma zpracovat v rámci samostatného textu. Rád bych za Czech Downtown Series (CDS) a zároveň za pořadatele Českého poháru v downhillu (ČPDH) Zdeňka Floriána objasnil, proč přistupujeme k tomuto kroku pro sezonu 2020. I když každý z trochu jiných důvodů. Text je obsáhlý, čili kdo si licenci pořídit chce, a pouze neví, jak na to, ať přeskočí rovnou na poslední odstavec.
Nejdříve za CDS. Navazuji na již jednou vydanou informaci zde na dolekopu z 2.3., kdy jsme poprvé oznámili tento záměr.

„Licence vydávaná Českým svazem cyklistiky (ČSC) nebude povinná jen pro MČR, tak jak tomu bylo doposud, ale bude vyžadována pro tři hlavní kategorie – Junioři (do 18 let včetně), Elite (19 – 29 let) a Masters (30+) na každém závodě CDS.

Zůstane i kategorie Open pro nelicencované bez rozdílu věku, v podstatě pro příchozí závodníky, kteří se zúčastňují zpravidla svého lokálního závodu. "Tato kategorie, obdobně jako třeba v bikrosu, má sloužit jako náborová. Je otevřena všem novým závodníkům, aby si tuto krásnou disciplínu vyzkoušeli. Ty, kteří jezdí downtowny (DT) pravidelně, budeme chtít motivovat, aby si licenci pořídili a jezdili ve své kategorii.“ Tolik k již publikovanému.

Zdánlivě se pro jezdce, kteří změnu z různých důvodů akceptovat nechtějí a licenci si nepořídí, nic zásadního nemění. Mohou startovat v kategorii Open na každém DT závodě pořádaném týmem CDS. Z logiky věci, licencované kategorie jsou dané věkem závodníka, zde jedou všichni bez licence a bez rozdílu věku. Nikoho tlačit do licencovaných kategorií nebudeme, pouze ho chceme motivovat na základě běžné praxe z jiných sportů.

Než přejdeme k motivaci směrem k závodníkům, je třeba zopakovat, proč to pořadatelé městských závodů vlastně dělají a popsat jejich důvody trochu podrobněji. Zařazení CDS pod hlavičku Svazu zvýší úspěšnost při podávání žádostí o dotace z veřejných zdrojů. Disciplína bude vnímána posuzovateli při jejich schvalování zkrátka více seriózně. Já osobně žádám o různé formy dotací dost dlouho na to, abych si troufnul tvrdit, že image disciplíny je jedním z několika rozhodujících faktorů o výši dotace pro konkrétní akci.

Downtown zatím není vnímán jako samostatná cyklistická disciplína, ale jako varianta sjezdu, který nám navíc za poslední roky dosti ztratil na lesku. Městské části a Kraje jsou důležitou součástí rozpočtu pro pořádání závodů ve městě. Bez nadsázky, bez nich by závody uspořádat nešly a anebo jen ve velmi „punkové podobě“. Každý z jezdců si asi umí představit rozdíl mezi punkovou verzí lokálního závodu pro kámoše a snahou uspořádat závod alespoň v nižších v jednotkách statisíců korun.

Právě punkové vnímání těchto disciplín je jedním z důvodů, proč je tak těžké sehnat na uspořádání těchto závodů peníze z veřejných zdrojů (města, kraje, nově Národní sportovní agentura), ale i těch soukromých, to znamená sponzorů. Toliko k aspektu finančnímu, nyní přejděme k aspektu sportovnímu.

Právě praxe z jiných sportů nás totiž vede k myšlence, že pokud se podaří nejen v očích posuzovatelů žádostí, ale i závodníků samotných, změnit pohled na věc, změní se i samotný jejich přístup. Neříkáme, že u všech, opakuji, nikomu nechceme nutit více sportovní přístup. Ať si každý vybere, zda chce opravdu trénovat a závodit – se sobě věkově rovnými, s více na výsledek orientovanými anebo více volnomyšlenkářsky na pohodu „zúčastnit se“, tzn. čistě hobby přístup.

Další důvodem je obnovení Českého poháru ve sjezdu, kde je situace podobná jako v CDS. Licence je totiž na závodech ČPDH vyjma jedné kategorie „Hobby“ povinná od roku 2020 i zde. Kategorií je navíc vypsáno více než u DT.  Závodníci si tak nebudou pořizovat licenci jen pro jeden, dva či v případě MČR ve 4X, tři mistrovské závody v roce, ale využijí ji v průběhu celé, byť zkrácené, sezony či na jakémkoliv DT či DH závodu v zahraničí. Věřme, že alespoň na podzim.

Argument, že si je potřeba pořídit licenci jen na 3 DT závody tak zčásti padá, byť samozřejmě víme, že ne každý z DH komunity pojede na DT, a naopak a zároveň, že ne každý bude mít touhu zazávodit si v zahraničí. To už je na každém, kolik závodů s licencí využije. Každopádně tímto společným postupem tuto nabídku rozšiřujeme.

S předsedou Svazu, máme dohodu, že při vystavení alespoň 100 licencích od downtown jezdců/sjezdařů se vyplatí jeho pořadatelům předem stanovená částka na podporu uspořádání MČR v disciplínách DT, DH. Nebudeme záměrně zveřejňovat v jaké výši, abychom se vyhnuli debatám, zda to je moc, nebo málo. Jde zkrátka o to, aby se nastartoval začátek spolupráce, podpory, který povede k dalšímu progresu těchto disciplín. U DT například k ustanovení české reprezentace atd., nápadů je více.

A nyní to nejdůležitější, jak budeme motivovat licencované jezdce pro rok 2020 –  jak v rámci CDS, tak u ČPDH:

 
  1. Zvýhodníme startovné o 100 Kč pro licencované závodníky kategorie na každém závodě CDS/ČPDH
  2. Prize money budou vypláceny pouze v licencovaných kategoriích, Open/Hobby obdrží věcné ceny
  3. Kategorie Open/Hobby nebude započítána do celkových výsledků daného seriálu
     
Pokud se Vám zdá, že to není motivace ale spíše demotivace pro hobíky, berete to, z mého pohledu, za nesprávný konec. A omlouvám se teď, jestli se někoho dotknu. Nevnímáte to, že když se nám nepodaří DT a DH posunout na vyšší sportovní level (a neříkám, že jen a jen licence nás spasí), nepodaří se nám pořadatelům získávat veřejné prostředky a soukromé prostředky v takové míře v jaké bychom chtěli a budeme se stále motat v kruhu s velkým rizikem, že závod bude končit po celoroční práci v mínusu. Mluvím jako dlouholetý pořadatel, který z tohoto kruhu hledá cestu ven.

Argument, že v enduru to jde a proč teda ne v DT nebo DH, taktéž nelze brát úplně relevantně. My na startovce v DT nikdy víc jak 150 -200 jezdců mít nebudeme. Z povahy závodu to není možné, a proto není tudy „kam růst“ – v důsledku tak startovné netvoří rozhodující položku do rozpočtu a musíme se poohlížet jinde. Druhá cesta je startovné výrazně zvýšit na úroveň běžnou v západních zemích, ale troufáme si tvrdit, že to odradí násobně více lidí, než-li naše stokoruna pro hobíky navíc. U DH je problém hlubší, v samotné náročnosti disciplíny vs. větší masovosti endura a menšímu reklamnímu potenciálu, než-li ve městech, ale to je na samostatné téma a zabředávat do něj nechceme. Každý, kdo se na scéně pohybuje asi tuší, kam mířím.

V každém jiném sportu je běžné, že na závodech, které jsou pod jakýmkoliv svazem, je licence jakousi formou členského příspěvku a tito členi mají zpravidla nižší startovné. Oběma pořadatelům jde o vytvoření členské základny, tak aby se zvýšila prestiž tohoto odvětví cyklistiky, umožnil se více sportovní přístup těm, kteří to sportovněji berou, a zároveň se neuzavřely dveře těm, kteří se chtějí na závodech především bavit a o samotný výsledek jim až tolik nejde. Hobíci tvoří tu potřebnou základnu a máme je pořád rádi.

U CDS jsme přijali cenovou hladinu následující: 400 Kč pro licencované (junioři, elite, masters) a 500 Kč pro nelicencované Open. Registraci na místě, která byla loni za 600 Kč rušíme i v souvislosti s opatřeními COVID 19 úplně. Absence registrace na místě je momentálně běžná u všech závodů. Já osobně ruším i LED obrazovku, aby se lidé méně shlukovali. Je třeba připomenout, že stále nejsme v normálním režimu a musíme zkrátka demonstrovat, že děláme opatření proti shlukování lidí na jednom místě. U ČPDH stanovuje výši startovného pořadatel Zdeněk Florián, platí však bod jedna, dva i tři.

Tak a kdo to dočetl až sem, chce si licenci pořídit a neví jak na to, nabízíme jednoduché řešení. Licenci podepisuje předseda oddílu, registrovaného u Svazu. Pokud vás není víc a nechcete si vytvořit vlastní oddíl (jednorázová registrace 1000 Kč), nebo nemáte kolem sebe někoho, kdo vám licenci v rámci svého oddílu vyřídí, nabízíme zdarma vyřízení registrace buď pod UFO-RIDE.CZ anebo u Whipmaster, jehož předsedou je Marek Petelík. U DH se s prosbou obraťte na Zdeňka Floriána. Cena licence je 400 Kč a je v ní základní pojištění od Kooperativy. Zájemcům o vyřízení přes email pošleme jeho konkrétní plnění a potřebný formulář. Takže kdo chcete licenci vyřídit, obraťte se na:

UFO-RIDE.CZ: stransky@ufo-ride.cz

Whipmaster: Marekpetelik@gmail.com

SK Grafobal: florian.z@email.cz


Závěrem bych chtěl všechny poprosit o ukončení nikam nevedoucích debat o potřebnosti/nepotřebnosti licencí, dosavadní podpory/nepodpory Svazu, kdo komu a co kdysi provedl/neprovedl atp. Chci se dívat zkrátka do budoucnosti. Pokud se ukáže, že spolupráce oboustranně zajímavá není, není nic jednoduššího, než povinnost licencí pro rok 2021 za nás zrušit. Myslím si, že i kdyby záměr rozvíjení spolupráce, podle mnohých naivní, nevyšel, cena není nikterak vysoká. Díky za pochopení všem lidem stejný víry a i těm, co se mnou nesouhlasí. To je život ????

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Informace o cookies